برنج گلخان ۱۱۲۱ هندی زرد

یک نمونه دیگر از برنج دانه بلند ۱۱۲۱ با کیفیت و قیمت مناسب گلخان هندی زرد می‌باشد، که در حین داشتن قیمت مناسب، دارای پخت و کیفیت خوبی می‌باشد.