گلخان ۳۸۶ باسماتی پاکستانی

برنج گلخان ۳۸۶ پاکستانی با این که دارای قیمت و بهای مناسبی نسبت به بقیه برنج‌ها می باشد ولی دارای کیفیت و عطر و طعم مثال زدنی می باشد زیرا توانسته ایم از مزارع و بهترین کارخانه های پاکستانی انتخاب خوبی داشته باشیم.