ایمان کلاسیک (عنبر)

این محصول همان کیفیت برنج ایمان طلایی را دارد، لیکن در بسته بندی جدیدتر و مدرن تر ارائه شده است.